Veiledning, pedagogiske og spesialpedagogiske tjenester

For ungdom, unge voksne og voksne

Jeg tilbyr ulik veiledning og rådgivningssamtaler med individuell kartlegging i forhold til personer med ulik problematikk og utfordringer.

Karriereveiledning for de som ikke helt vet hvilke utdanning du skal ta, eller har ønske om å endre arbeidsfelt av ulike årsaker? Bidrar også med all innsøking til videregående opplæring, høyere utdanning, tilrettelegging for eksamen, og eventuelt formidling til arbeidspraksis, samt koordinering til ulike tjenester som for eksempel kurs innenfor NAV og eller hvis det er nødvendig med å benytte andre tilbud innenfor den enkelte kommune.

Er du en person som har brutt videregående opplæring eller av en eller annen årsak ikke er i arbeid, vil mine tjenester kunne bidra til å hjelpe deg videre i et eventuelt nytt tiltak, som for eksempel finne passende praksisplass, læreplass eller arbeidsplass.

Har du utfordringer og strever med pengespill og dataspill? Jeg tilbyr spesifikk veiledning og metoder for endring.

Spesialpedagogiske tjenester

Det spesialpedagogiske feltet ligger mitt hjerte nær, og har meget god kunnskap om barn og unges utvikling fra 0 – 18 år. Jeg har jobbet i det spesialpedagogiske feltet i 16 år, som innebærer spesialpedagogiske tilrettelegginger for mange unge, og unge voksne gjennom mitt arbeide i 16 år både i skole og kurs samt undervisning for voksene gjennom fagskole studie «Barn med særskilte behov» Høyskolen Kristiania Nettstudier. Er du en forelder som har et barn som har behov for tilpasninger, og du ikke helt kjenner til de rettigheter som finnes, eller du bare har behov for å lette litt på trykket fordi det er tungt og vanskelig i hverdagen. Da kan jeg hjelpe deg:) Det handler om å se den enkelte, og dens ståsted, ferdigheter og muligheter!

Til foreldre – Foreldresamtaler – Familiesamtaler

Opplever du at barnet eller ungdommen din strever med skole, sosialt miljø, eller har andre utfordringer i hverdagen? Eller problemer i familien? Jeg bidrar også med veiledning og samtaler til foreldre, pedagogisk / spesialpedagogisk veiledning til undommen. Utarbeider uttalelser og vurderinger for videre hjelp til andre nødvendige instanser.