Veien videre…med rett hjelp

Nettverk

Jeg har god kjennskap til PP tjenestens arbeid da jeg har spesialpedagogisk bakgrunn, samt andre offentlige instanser innenfor hjelpeapparatet. Dette betyr at jeg kan gi veiledning på hvor du kan få annen nødvendig hjelp. Spesielt god nettverk og samarbeidspartnere til kommuner og ulike instanser i Buskerud, samt Nav forvaltningsystem.

Videregående opplæring for ungdom og voksne

Trenger du råd og veiledning når det gjelder videregående opplæring for voksne? Så har jeg god kunnskap om rettigheter og regelverk når det gjelder videregående opplæring for voksne.