Problemskapende dataspilling

Spiller din ungdom for mye dataspill?

Jeg mener det er nødvendig å sette søkelyset på dette området fordi utviklingen innenfor den virtuelle verden har kommet for å bli, og vil fortsette å øke eksplosivt. Denne utviklingen antar jeg vil skape utfordringer for mange unge, voksne og deres familier. Det foreslås digitale dietter i media, om hvor viktig det er å sette grenser for omfanget av spillingen. Dataspillingen konkurrerer ofte med andre viktige aktiviteter. Hvordan møte og håndtere eventuelle utfordingene som følger av denne raske utviklingen?

Holdningsskapende og informativt arbeid er derfor viktig å formidle ut i samfunnet.

«Gaming»….omhandler deltakelse og underholdning i ulike spill som rollespill over internett. Å være en ”gamer” er en betegnelse på en som deltar i disse spillaktivitetene. Spillaktiviteten kan utføres hjemme alene. Spillene gir som regel en sosial motivasjon.  Vi kan la oss underholde og ha spennende forbindelser med omverdenen uten å gå ut av døra.  Tilgjengeligheten til internett døgnet rundt kan gjøre det komplisert…..å regulere spillingen.

Om dataspilling

Gjennom ulike dataspill kan vi utvikle oss, ha det gøy, lære i samhandling med andre som vi ikke en gang kjenner uten å bevege oss… Disse spillene kalles underholdningsspill og som er en del av våre ungdommers høyt aksepterte aktivitet.

Det er flere kategorier av online- spill innenfor «den virtuelle» verden! Disse benyttes av mange unge og voksne i dagens samfunn. Innenfor denne verdenen mener jeg at det er behov for mye mer informasjon ut til både ungdommen selv, foreldre, skolepersonell og annet fagpersonell, for å forebygge problemskapende dataspilling eller til en viss grad avhengighet som kan få store konsekvenser.

Game over…Hvordan sette grenser?

Ja, når er det tid for pause? Er det vanskelig å sette en grense? Her er det også viktig å sette kunne  grenser i felleskap hvis det er et påbegynnende problem innenfor en familie. Ofte så er avstanden her stor mellom hva problemskapende spilling er i ungdommens øyne kontra hvordan foreldre oppfatter og opplever dette. For å kunne få en felles forståelse som også kan hindre at situasjonen forverres, er det av stor betydning å tak i dette på et tidlig tidspunkt. Konsekvensene kan være komplisert når det gjelder avhengighet.

Hvorfor spiller noen for mye dataspill?

 • Tilgjengelighet, fordi de fleste har internett tilgang som er åpen hele døgnet.
 • Sosialt akseptert av de fleste som gjør denne aktiviteten.
 • Slik spillene er bygget opp gir dette faktorer som lokker folk til å begynne å spille.
 • De fleste opplever mestring, utvikling, positiv samhandling
 • Belønning fra andre medspillere
 • Det koster ikke mye penger å spille online-spill
 • Prestasjon som gir motivasjon
 • Sosialisering
 • Kreativitet
 • Hvilke type spill? WOW,  League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty bare for å nevne noen
 • Spillenes design, og hvordan de er bygget opp

Kurs og veildningstjenester

Jeg tilbyr kurs og veiledningstjenester innen problemskapende dataspilling. Har du utfordringer og strever med pengespill og dataspill? Jeg tilbyr spesifikk veiledning og metoder for endring. Ta kontakt for mer informasjon.