Kartlegging, foredrag og konsulenttjenester

Test – kartlegging

Kartlegging for spesialpedagogiske tiltak og tilpasset opplæring både i grunnskole og videregående skole.

For skoler og andre faginstanser

Jeg tilbyr også foredrag innenfor ”Problemskapende dataspilling” til skoler og andre faginstanser. Forslag til pedagogiske opplegg til gjennomføring i klasser og tiltak innenfor den enkelte skole. Jeg påtar meg oppdrag som selvstendig konsulent innenfor blant annet ulike kurs og tiltak for tiltaksarrangører til NAV, samt annet forespurt arbeid innenfor mitt fagfelt.