Karriereveiledning

Karriereveiledning for voksne

HAR DU BEHOV ENDRING innefor jobb og karriere?

En karriereveileder skal hjelpe deg slik at du blir bevisst dine ressurser og muligheter, forutsetninger og personlige egenskaper, som igjen skal kan bidra til at du kan realisere dine drømmer og nå dine mål. Vi definerer målene sammen og følger deg i prosessen. tilpasses deg og dine behov. I prosessen vil vi ende opp med gode råd for veien videre.

Sammen ser på ulike livssituasjoner, både på jobb og privat, og vi bistår deg gjennom hele prosessen for et bedre yrkesvalg og en bedre hverdag. Det skal være en gjensidig tillitt mellom begge parter gjennom hele prosessen.

Valg av jobb og karriere er ikke bare et valg for de neste årene – det er et valg for resten av livet.

I karriereveiledningen  vil det utarbeides både CV og søknad hvis det er behov for det. Jeg kan hjelpe deg med å sette nye yrkesvalg i et nytt livsperspektiv.  Vi skal sammen bevisstgjøre deg på hva slags yrker som både motiverer og passer deg, samtidig som det er viktig og informere om hva jeg som skjer på jobbmarkedet. Dette er også viktige områder og informere om i prosessen.

 • Kartlegging av behov, interesser, evner og muligheter gjennom samtale og 
kartleggingsverktøy
 • Oppdag dine muligheter gjennom Karriereveiledning
 • Se på eksisterende kompetanse, og veien videre…
 • Ønsker du å få hjelp til å belyse dine muligheter for eventuelt videre studier?
 • Synes du det er vanskelig å vite hva du skal jobbe med?
 • Hvilket yrke passer for deg?
 • Utarbeide CV, søknad og videre handlingsplan
 • Gjennomføre flere interessetester.. dette gir indikasjoner!!
 • Hvordan velge det som er rett for deg?
 • Hvilke rettigheter har du i forhold til sykdom og andre avklaringer i forbindelse med egen helse?

Karriereveildning for ungdom

Fra du er ung må du ta valg som kanskje får konsekvenser for hele livet ditt. Det kan være vanskelig å vite hvilken utdanning du bør satse på, hvilke muligheter du har i et fremtidig yrkesliv. Det er viktig å fokusere på dine interesser, evner og personlighet, dine kvaliteter.

Hvem er du, hva vil du?

Ved å velge feil utdanning mister du selvtillit og motivasjon. Derfor kan det være lurt med profesjonell hjelp som hjelper deg å ta riktigst mulige valg. Ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet, får du konkrete råd om muligheter og veier videre. Du får en omfattende personlig rapport og god informasjon om studietilbud og/eller jobbmuligheter.

Vi hjelper deg med å sette klare mål og motiverer deg i prosessen.

Karriereveiledningen foregår 3 samtalemøter

 • Kartlegging av interesser, evner og personlighet gjennom samtale og kartleggingsverktøy
 • Personlig rapport utarbeides og gjennomgås
 • Vi ser på muligheter videre og lager handlingsplan
 • Vi vurderer konkrete studiemuligheter og setter klare mål
 • Veiledning og motivering gjennom prosessen
 • Ved behov: Hjelp til å skrive CV og søknader

Utover de 3 avtalte møter avtales eventuelt behovet for videre oppfølging, og pris pr.time.

Ønsker du mer informasjon om denne tjenesten så ta kontakt via kontaktskjema. Jeg vil kontakte deg for en uforpliktende prat.