Om meg

Jeg har 16 års erfaring fra arbeid innenfor karriereveiledning, annen veiledning, undervisning, som kursholder samt spesialpedagogiske tjenester.  Målgruppen har i vært ungdom, unge voksne og voksne samt foreldre. Jeg har et bredt og stort faglig nettverk innenfor grunnskole, videregående opplæring, PP tjeneste, Oppfølgingstjeneste, kommunenes familiesenter, helsestasjoner og rusomsorgen.

Jeg har meget god kjennskap til kommunenes ulike tjenester slik at jeg kan formidle til andre fagpersoner innenfor andre spesialiserte områder, samt NAVs forvaltningssystem. Har også samarbeidet med ulike ungdomsinstitusjoner innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, BUP og BUPA.

Har drevet selvstendig siden 2013, og med RessursCompagniet AS siden 2015.

Er i langtidsoppdrag for Høyskolen Kristiania Nettstudier, hvor jeg har ansvar for undervisning og oppfølging av 2 kull studenter på fagskole studiet » Barn med særskilte behov» Dette innebærer at jeg besitter også bred kunnskap innenfor «Barn med særskilte behov » fra 0 – 6 år tilknyttet barnehage. Lovverk og planer.

Utdanning

Jeg er utdannet faglærer innenfor formgivningsfag, kunst og håndverk. Videre har jeg en Master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, videreutdanning innenfor Karriereveiledning, Sosialt oppfølgingsarbeid med ungdom, Pengespillavhengighet og dataspillproblematikk, og sertifisert Coach innenfor nettverksmetode Wraparound.

Praksis

Min arbeidserfaring har jeg hentet fra ulike områder som blant annet kontaktlærer, spesialpedagog, og rådgiver fra videregående skole. Deretter fra PP tjeneste og Oppfølgingstjeneste som rådgiver, koordinator. Konsulent i Utdanningsavdeling på fylkeskommunalt nivå, og har også tidligere arbeidet i barnehage. Selvstendig næringsdrivende konsulent for oppdragsgivere som utfører tiltak og kurs for NAV. 

Siden 2016 har RessursCompagniet AS hatt langtidsoppdrag for Høyskolen Kristiania Nettstudier fagskole studie «Barn med særskilte behov»  som er konsentrert om barns utvikling og behov fra 0 – 6 år. Tilknyttet barnehage.

Les også mer om lovverk, retningslinjer og kvalitet