Lovverk og retningslinjer – kvalitet

Det er svært viktig for meg å levere et arbeid med høy kvalitet, slik at mine klienter og oppdragsgivere skal bli fornøyd, og samtidig få opplevelsen av profesjonalitet, vekst, respekt og ivaretakelse. For at mitt arbeid skal lykkes så er det av største betydning å se hele mennesket.

Derfor vektlegger jeg høy faglig og etisk standard i mitt arbeid, og arbeider profesjonelt i henhold til lovverk og retningslinjer som er gjeldende for de ulike områdene. Ivaretar og behandler all opplysninger konfidensielt i henhold til lover og regelverk.

Nordic Academy AS – Selvstendig konsulent innenfor avklaring, formidling, spesialpedagogisk oppfølging i ulike tiltak med Nav som oppdragsgiver.
Spesialpedagogisk oppfølging, og personlig veiledning
Tidligere arbeidsgiver Buskerud Fylkeskommune, Pedagogisk Psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjeneste, Nedre Buskerud.